Indkaldelse til generalforsamling

8. april 2024

SKJERN FJERNVARME

AFHOLDER ÅRLIG GENERALFORSAMLING

I Skjern Fjernvarmes Lokaler, Nykærsvej 8 i Skjern

Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 19:00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2023.
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2023 til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget for driftsår 2023 til orientering.
 5. Investeringsplan.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Niels Henrik Skovsgaard.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der som sædvanligt lidt godt til ganen, i form af smørrebrød mv.