Skjern Fjernvarmes mission og vision

MISSION

Det er Skjern Fjernvarmes mission at gøre Skjern til et bedre sted at bo eller drive erhvervsvirksomhed, ved at levere, grøn og billig fjernvarme med en høj forsyningssikkerhed til forbrugerne. Dette sikres ved, at basere varmeproduktionen på flere forskellige, og gerne vedvarende energikilder, så vi har mulighed for at benytte det brændsel der til enhver tid giver den billigste varme. Vi vil yde en god service til forbrugerne og være en professionel samarbejdspartner. Stabiliteten og effektiviteten i fjernvarmeforsyningen sikres ved løbende at vedligeholde, modernisere og optimere produktionsanlæg og ledningsnet. Vi har en god moral og etik samt vi overholder alle gældende love og regler.

 

VISION

Det er Skjern Fjernvarmes vision at ville udbrede fjernvarme til nye forsyningsområder i og uden for Skjern, såfremt dette er en fordel for nuværende og fremtidige forbrugere.

Vi vil deltage i og påvirke den offentlige beslutningsproces, med henblik på at fremme forbrugernes interesser. Vi vil opretholde et højt kommunikations niveau og udbrede kendskabet til fjernvarme, således vores kunder bliver vores ambassadører.

Vi vil stadig være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdernes kompetencer konstant udvikles, således at der altid kan gives de bedste råd til kunderne. Vi vil holde os opdaterede om nye love og regler. Skjern Fjernvarme vil proaktivt holde sig opdaterede om nye teknologier og introducere afprøvede, tidssvarende teknologier, hvor dette ud fra en totalbetragtning er en fordel for forbrugerne. Vores mål er at belaste miljøet mindst muligt når vi producerer varme. Vi vil indgå fordelagtige samarbejdsaftaler med myndigheder, institutioner, forbrugergrupper, forsyningsvirksomheder og virksomheder til fordel for forbrugerne.