Skjern Fjernvarme

Skjern Fjernvarme er et moderne energiforsyningsselskab, som tilbyder dig eller din virksomhed stabil, billig og grøn fjernvarme. Vi er et andelsselskab, der er ejet af de tilsluttede forbrugerne.

Det vil sige at når du flytter ind i et hus i Skjern bliver du automatisk andelshaver og får medindflydelse.

Det at vi er et andelsselskab betyder at vi ikke forsøger at tjene penge på din varmeregning, med andre ord så er vi et "non-profit" selskab.

Fjernvarmen fra os, stammer fra 95 % vedvarende energi, så klimapåvirkningen fra fjernvarmen er praktisk taget væk. Du kan med god samvittighed overlade din opvarmning til Skjern Fjernvarme og bruge din tid til vigtigere ting.

Vores digitale platform E|Forsyning, giver dig som forbruger adgang til at følge dit forbrug, se dokumenter og meget mere.

Vores historie

Vores historie går tilbage til 1950, hvor andelsselskabet Skjern Fjernvarme blev stiftet. Produktionen lå på Kjærs Allé og tilslutningen var på 75 forbrugere. De første fire år var varmeproduktionen baseret på brunkul. Det havde bl.a. den gene for borgerne, at det rene vasketøj på tørresnoren ofte blev tilsodet af nedfald fra skorstenen. Denne gene forsvandt da man gik over til olie i 1954. 

I løbet af de kommende år – og især igennem 60´erne - voksede Skjern kraftigt og de mange nye boligområder kom med på fjernvarmenettet. Udviklingen gav anledning til at udvide kapaciteten og i 1963 etableredes Øst centralen på Nykærsvej, hvor det nye Flisværk blev indviet i 2015. 

I 1972 skete der en udbygning af byen mod sydvest, og derfor etableredes værket på Kongevej. 

I 1982 gik værket på Kongevej over til at fyre med kul, mens olie fortsat udgjorde 20 % af brændslet. Den kombination holdt frem til 1988, hvor prisen på kul steg markant, samtidig med at kul blev voldsomt belagt med afgifter. En kort overgang anvendte man både olie og fiskeolie i varmeproduktionen, men året efter gik man over til at fyre med fast brændsel i form af træpiller. Træpille kedlen på Kongevej blev udfaset i 2015 i takt med at den nye fliskedel på Nykærsvej blev sat i drift. 

I 1989 byggede Vestkraft (senere Elsam) et combined cycle kraftvarmeværk i umiddelbar forbindelse med den allerede eksisterende Øst central på Nykærsvej. Vi udnyttede varmen fra produktionen og Vestkraft/Elsam solgte elektriciteten. I 2006 overtog Skjern Fjernvarme driften af kraftvarmeværket. Det er efterfølgende blevet moderniseret. I øjeblikket kører det på naturgas, men kan omstilles til biogas, hvis biogasprojektet i Ringkøbing-Skjern Kommune bliver realiseret, og prisen på biogas bliver konkurrencedygtig. 

I takt med den fortsatte udbygning af byen etablerede man i 2006 Syd centralen på Ånumvej, der kører på naturgas og i dag fungerer som reserve og spidslast central. 

I 2010 indgik varmeværket et samarbejde med Skjern Papirfabrik om levering af overskudsvarme, og i 2013 kommer Super Brugsen også med.

I 2015 fejrede Skjern Fjernvarme sit 65 års jubilæum med en festlig dag for alle borgere og varmeværkets 3.200 ejere og forbrugere. Ledningsnettet var da på ca. 100 km! 

I perioden fra 2019 frem til 2023, hvor gaspriserne steg til himmels blev forsyningsområdet udvidet med 3 store industriområder og 2 små boligområder, som alle var opvarmet med naturgas. 

Længden på ledningsnettet kom således op på 121 km. 

I dag leverer Skjern Papirfabrik et sted mellem 60 og 70% af varmebehovet. Varme energien fra Skjern Fjernvarme 95% CO2 neutral.  

//