indefrysningsordningen

Partierne i folketinget har vedtaget ny lov om indefrysningsordningen. Ordningen giver de fjernvarmeværker, der har en varmepris der er højere end ge…

Prisregulering på fjernvarme i Skjern i 2023

Prisregulering på fjernvarme i Skjern i 2023 Priserne på naturgas og el er på himmelflugt i disse måneder, og Skjern Fjernvarme bliver desværre også r…

RENOVERING OG OPGRADERING AF FJERNVARMELEDNING PÅ AMAGERVEJ

I foråret 2019 vedtog bestyrelsen for Skjern Fjernvarme at en del af fjernvarmeledningen langs Amagervej skal udskiftes. Bagrunden for beslutningen er…

Fjernvarme priser 2020

Fjernvarmepriserne for 2020 er nu tilgængelige. Nedenfor kan du se den historiske udvikling i fjernvarmeprisen i Skjern.

Årsaflæsning 2019

Den årlige aflæsning af fjernvarmemålere vedr. 2019 vil blive foretaget i uge 49. Måleren bliver aflæst fra gaden. Årsopgørelsen for 2019 samt budg…

Spørgsmål om biomasse

Den seneste tids debat har skabt en del forvirring om hvor klimavenlig biomasse er. Her kan du se fakta om den biomasse vi bruger.

Falske SMS i omløb

Falsk SMS i omløb

Nye boligområder med fjernvarme

Skjern Fjernvarme har netop afsluttet nedlægning af fjernvarme rør til forsyning af 2 nye bolig områder i Skjern.