Trafik omlægning på Langagervej og Bækgårdsvej

På grund af fjernvarme rørarbejde på Langagervej er vi nødt til at lave omlægning af trafikken i området.  På Langagervej, mellem Bækgårdsvej og Fr…

Generalforsamling 2020

Er du andelshaver eller varmeaftager ved Skjern Fjernvarme, har du mulighed for at gøre din indflydelse gældende på vores årlige generalforsamling. Ar…

70 års Jubilæum

jubilæumsfolder

Termografering af fjernvarmenettet fra luften

Der foretages Drone overflyvning af vores fjernvarmenet i perioden fra den 24. januar til den 29. januar. Formålet med overflyvningen er, ved hjælp af…

RENOVERING OG OPGRADERING AF FJERNVARMELEDNING PÅ AMAGERVEJ

I foråret 2019 vedtog bestyrelsen for Skjern Fjernvarme at en del af fjernvarmeledningen langs Amagervej skal udskiftes. Bagrunden for beslutningen er…

Fjernvarme priser 2020

Fjernvarmepriserne for 2020 er nu tilgængelige. Nedenfor kan du se den historiske udvikling i fjernvarmeprisen i Skjern.

Årsaflæsning 2019

Den årlige aflæsning af fjernvarmemålere vedr. 2019 vil blive foretaget i uge 49. Måleren bliver aflæst fra gaden. Årsopgørelsen for 2019 samt budg…

Spørgsmål om biomasse

Den seneste tids debat har skabt en del forvirring om hvor klimavenlig biomasse er. Her kan du se fakta om den biomasse vi bruger.

Falske SMS i omløb

Falsk SMS i omløb