Termografering af fjernvarmenettet fra luften

Der foretages Drone overflyvning af vores fjernvarmenet i perioden fra den 24. januar til den 29. januar. Formålet med overflyvningen er, ved hjælp...

Varmens dag den 2. februar 2020

Skjern Fjernvarme byder velkommen til varmens dag den 2.februar 2020. Besøg os på Nykærsvej 8 mellem 11.00 og 14.00, hvor der vil blive serveret l...

RENOVERING OG OPGRADERING AF FJERNVARMELEDNING PÅ AMAGERVEJ

I foråret 2019 vedtog bestyrelsen for Skjern Fjernvarme at en del af fjernvarmeledningen langs Amagervej skal udskiftes. Bagrunden for beslutningen...

Indsamling af juletræer

Skjern Badmintonklub og Skjern Fjernvarme har i år indgået et samarbejde i forbindelse med Skjern Badmintonklubs indsamling af juletræer, lørdag de...

Fjernvarme priser 2020

Fjernvarmepriserne for 2020 er nu tilgængelige. Nedenfor kan du se den historiske udvikling i fjernvarmeprisen i Skjern.

Årsaflæsning 2019

Den årlige aflæsning af fjernvarmemålere vedr. 2019 vil blive foretaget i uge 49. Måleren bliver aflæst fra gaden. Årsopgørelsen for 2019 samt b...

Spørgsmål om biomasse

Den seneste tids debat har skabt en del forvirring om hvor klimavenlig biomasse er. Her kan du se fakta om den biomasse vi bruger.

Generalforsamling

GENERAL FORSAMLING  Den 13. maj blev Skjern Fjernvarmes årlige general forsamling afholdt. Referatet fra generalforsamlingen samt årsrapporten for...

Falske SMS i omløb

Falsk SMS i omløb

Nye forsynings områder

Skjern Fjernvarme har netop afsluttet nedlægning af fjernvarme rør til forsyning af 2 nye bolig områder i Skjern.