God afkøling er en god gevinst - både for dig og for os

Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen. Begrebet afkøling dækker over den temperaturforskel, der er mellem det varme vand, du får ind i boligen, og det afkølede vand, du sender retur til værket.

Jo bedre, du udnytter varmen i vandet, jo mindre varmt vand skal der til for at dække dit behov. Det betyder, at varmeværket skal opvarme og cirkulere en mindre mængde vand – og det er godt for både miljøet og varmeøkonomien.

Kort sagt: En god afkøling hos dig betyder et mindre energiforbrug, en mindre miljøbelastning og en mindre varmeregning!

En afkøling skal ses som et gennemsnit over et helt år, da den som regel er størst om vinteren, hvor vi bruger mest varme. Gennemsnittet bør være mindst 25°C, hvis dit varmeanlæg er i orden og korrekt indstillet.

Sådan sikrer du god afkøling i dit anlæg

Sørg for at din brugsvandveksler eller varmtvandsbeholder er korrekt indstillet.
Er termostaten på veksleren eller beholderen indstillet til en temperatur som fjernvarmevandet ikke når op til, løber fjernvarmevand igennem veksleren hele tiden, det giver også en dårlig afkøling.

Termostaten/føleren skal sidde frit og må ikke dækkes til af gardiner, møbler eller lignende.
Det er termostaten på din radiator, der regulerer varmen i de enkelte rum. De er forsynet med en føler i håndtaget eller en fjernføler placeret på væggen. Termostaterne regulerer, at der altid er den ønskede temperatur i rummet. Hvis det er for koldt udenfor, sørger de altså automatisk for, at der bliver skruet op for varmen i radiatorerne, og omvendt hvis det er koldt.

Brug altid alle radiatorer i samme rum.
Det giver absolut den behageligste varme. Det giver samtidig den størst mulige varmeflade og dermed den bedste afkøling. Der er intet sparet ved at skrue helt op for en enkelt radiator i tæt rum og lukke for de andre. Faktisk bruger én radiator, der er fuldt opvarmet ofte mere varme end to eller tre, der kører på kvart drift. Hvis du derimod bruger alle radiatorer som anbefalet, så udnytter du den tilførte varme på den mest hensigtsmæssige måde.

Radiatoren bør aldrig tildækkes eller afskærmes.
En sofa eller reol bør således ikke placeres lige foran en radiator. En tildækket/afskærmet radiator kan ikke komme af med varmen tilstrækkelig effektivt og sender derved varmt vand retur i systemet.

Luk for termostaterne når du lufter ud.
Udluftning bør ske i korte intervaller og gerne flere gange om dagen. Undgå at lade vinduer stå på klem i længere tid ad gangen. Den friske kølige luft, der kommer ind, vil påvirke termostaterne, som automatisk begynder at skrue op for varmen, og dette påvirker unødigt varmeforbruget.

Tjek om du eventuelt har en for lille radiator.
Når radiatoren og termostaten fungerer, som de skal, er radiatoren varm i toppen og kold i bunden. Er din radiator varm i bunden, kan det skyldes, at den er for lille til det pågældende rum. Du bør da overveje at kontakte din lokale vvs-installatør.

 

Sådan beregner du din afkøling

Afkøling bør ses som et gennemsnit over et helt år, da den som regel er størst om vinteren, hvor vi bruger mest varme. Gennemsnittet bør være mindst 30°C, hvis dit varmeanlæg er i orden og korrekt indstillet.

Har du overblik over hvor stort dit fjernvarmeforbrug har været i en given periode, er det nemt at beregne afkølingen i din installation: