Din fjernvarmemåler

Da fjernvarmemålerne i Skjern var blevet for gamle og ikke længere var tidssvarende, blev de alle udskiftet i 2020 og 2021.

De nye målere er netværksaflæste og afleverer data hver time året rundt.

Det giver både dig og os langt bedre indsigt i fjernvarmen. De nye målere har en flowmåler både på fremløb og returløb, på den måde kan det ses hvis der er en lækage inde i dit hus. 

De nye målere brugen en anden energi enhed en de gamle målere, nemlig Mwh. Dette er en forkortelse af megawatt-timer. De gamle målere målte i Kwh som er en forkortelse af kilo watt timer. 1 mwh = 1000 kwh. 

Dine fordele med de nye målere

  • Du skal ikke selv aflæse forbruget til afregning. Vi får automatisk de oplysninger, vi skal bruge.

  • Med E|Forsyning kan du følge både dit aktuelle forbrug, dit samlede forbrug og din afkøling.

  • Du kan følge din fjernvarme døgn for døgn i stedet for blot at få en årlig afregning.

  • Du skal blot hente appen E|Forsyning og logge dig på med dit brugernummer og kode. Det står på din seneste opgørelse. Du kan også se dit forbrug via web på din computer.

  • Hvis du har en lækage i dine varmerør, opdager vi det hurtigt, og du får besked.

  • Hvis du flytter skal du ikke længere bøvle med at aflæse måleren på en bestemt dato. Det klarer vi nu for dig.

Fordele for fællesskabet:

  • Vi kan følge flowet i ledningsnettet, så vi kan optimere driften.

  • Vi får mere effektive arbejdsgange omkring afregning.

  • Vi kan rådgive dig præcist om dit forbrug og din afkøling.

Om målerne

Se vores video om de nye fjernvarmemålere i Skjern.