Fjernvarme til lavenergibyggeri

Der er flere fordele for lavenergibyggeri, ved at vælge fjernvarme. Blandt andet får lavenergibyggeri 33% rabat på investeringsbidraget ved tilslutning og de løbende udgifter ved fjernvarme er mindre end de løbende udgifter ved varmepumper.

Udgifter til opvarmning i alt:

Fjernvarme: kr. 11.979,- pr. år.

Varmepumpe jordvarme: kr. 17.325,- pr. år.

Varmepumpe luft/vand: kr.  13.849,- pr. år.

Besparelse ved at vælge fjernvarme er:

Fjernvarme kontra varmepumpe jordvarme = 5.346 kr. svarende til ca. en besparelse på 31%

Fjernvarme kontra Varmepumpe luft/vand = 1.870 kr. svarende til ca. en besparelse på 14%

Miljøbelastning:

CO2 udledning ved 8.000 kwh fjernvarme produceret i Skjern = 117,6 kg

CO2 udledning ved 8.000 kwh produceret på jordvarme = 389,9 kg

CO2 udledning ved 8.000 kwh produceret på luft/vand varmepumpe = 401,7 kg

Andre fordele ved fjernvarme:


Du bliver en del af et lokal forankret fællesskab og har medindflydelse.


Har du problemer med varmen kommer vi og tjekker gratis.


Du har mindre økonomisk risiko, idet du har mindre anlæg der kan gå i stykker.


Din følsomhed over afgifts ændringer er mindre, idet vi har spredt vores produktion på forskellige brændsler.


Dit anlæg fylder mindre og støjer ikke.

 

Forudsætninger for beregningerne:

 • Hus på 190 m2 med et varmeforbrug på 8.000 kWh
 • Kreditforeningslån med en løbetid på 20 år og fastforrentet 4% (bidragssats 0,74%, skattesats 33%)
 • CO2 udledning for el er baseret på Energinet.dk miljødeklaration for el i 2022, hvor der blev udledt 0,1657 kg CO2 for hver kwh el produktion. (200 %-metoden).
 • CO2 udledning for fjernvarme er baseret på Skjern Fjernvarmes miljødeklaration for 2024, hvor der blev udledt 0,0147 kg CO2 for hver kwh fjernvarme produktion.
 • Varmepumpe COP værdi er baseret på Energistyrelsens teknologikatalog, med hhv. COP 3,3 (luft/vand) og COP 3,4 (jordvarme), for huse med gulvvarme.
 • Vedligeholdelses omkostninger er baseret på Energidtyrelsens teknologikatalog.
 • Elpris på kr. 1,8236 pr. kWh. (Danmarks Statistik gennemsnit af første halvdel af 2023. Reduktion i energiafgift på 0,892 kr/kwh for forbrug > 4000 kwh er fratrukket)
 • Fjernvarme energipris på kr. 0,575 pr. kWh.
 • Prisen på fjernvarme inkluderer stikledning, investeringsbidrag samt fjernvarme unit (VVS installatør).
 • Alle priser inkl. moms.

Faste udgifter:

Fjernvarme:

 • Abonnements bidrag: kr. 375,- pr. varmemåler pr. år.
 • Fastafgift: (190 m2 * 17,5 kr/m2) = kr. 3.325,-
 • I alt = kr. 3.700,-

Varmepumpe jordvarme:

 • Drift og vedligehold kompressor pr år = kr. 2.070,-
 • I alt = kr. 2.070,-

Varmepumpe luft/vand:

 • Drift og vedligehold kompressor pr år= kr. 2.070,-
 • I alt = kr. 2.070,-

Forbrug:

Fjernvarme: (8.000 kwh * 0,575 kr/kwh) = kr. 4.600,-

Varmepumpe jordvarme: (8.000 kwh / 3,4 * 1,8236 kr/kwh) = kr. 4.291,-

Varmepumpe luft/vand: (8.000 kwh / 3,3 * 1,8236 kr/kwh) = kr. 4.421,-

Lån:

Fjernvarme: kr. 50.000,-, svarende til kr. 307 pr. mdr. / kr. 3.679,- pr. år

Varmepumpe jordvarme: kr. 149.000,-, svarende til kr. 914 pr. mdr. / kr. 10.964,- pr. år

Varmepumpe luft/vand: kr. 100.000,-, svarende til kr. 613 pr. mdr. / kr. 7358,- pr. år