Aftale om fjernvarmelevering og VVS-færdigmelding

Her kan husejere og VVS-installatører hente formular for aftale om fjernvarmelevering og færdigmelding af fjernvarmeinstallation.

I tilfælde af nybyggeri eller ændringer i det tilsluttede areal er det væsentlig at vi får besked både når arbejdet igangsættes og når det er færdigt. Dette gøres ved at anvende formularen: Aftale om fjernvarme levering og VVS færdigmelding. 

Hent formular

Bemærk: der kan være op til 14 dages ventetid på etablering/fjernelse/flytning af stikledning, hvorfor der i god tid skal forinden, skal indgås aftale med os.

Formularen er delt op i 3 dele

Alle dele skal udfyldes, førend levering af fjernvarme kan begynde.

Del 1, aftale om fjernvarmelevering: Allerede før, eller senest samtidig med, at arbejdet begynder, skal der indsendes en aftale om fjernvarme levering. Aftalen skal udfyldes af husejer eller VVS-installatør men altid underskrives af af husejeren.

Så snart aftalen er indleveret kan indførings bøjning udleveres. 

Del 2, færdigmelding af fjernvarme installation: Så snart arbejdet er færdiggjort, skal der indsendes en færdigmelding af fjernvarme installation, hvor VVS installatøren bekræftes at anlægget er udført i overenstemmelse med de gældende tekniske specifikationer og at husejeren er instrueret i brug af installationen.

Så snart færdigmeldingen er indleveret vil Skjern Fjernvarme installere måleren. 

Del 3: Udfyldes af skjern Fjernvarme.