Baggrund for de grønne omstillingsplaner

Fra 1. januar 2023 skal alle fjernvarmeselskaber jf. Energioplysningsbekendtgørelsens §25 udarbejde og offentliggøre en plan for grøn omstilling.

Informationer om de grønne omstillingsplaner kan findes på Energistyrelsens hjemmeside, hvor formålet beskrives som følgende:

”Formålet med de grønne omstillingsplaner er at bidrage til Danmarks målsætning om en fossilfri fjernvarmesektor i 2030 ved at hjælpe fjernvarmeselskaberne til at vise engagement for at blive fossilfrie gennem offentliggørelse af grønne omstillingsplaner. Planen forventes derfor at indeholde fjernvarmeselskabernes planer for en grøn produktion inklusiv afledte investeringsomkostninger. Offentliggørelsen af grønne planer er et krav, men planerne er ikke forpligtende.”

​Opdateret august 2023 med tal for 2022
Navn Energi input Lasttype Opstart Varme ydelse El ydelse Virkningsgrad Årlig produktion
      [År]  [MW] [MW] [%] [MWh]
Flis kedel Skovflis - have park affald Grundlast 2015 8,0 0 101 18.193
Kraftvarmeværk Naturgas Grundlast  2012 4,0 3,0 92 2.498
Naturgas kedler Naturgas Spids- og reservelast 2015 25,0 0 105 848
Olie kedel Fyringsolie Spids- og reservelast 2007 5,0 0 95 0
               
Eksterne produktionsanlæg              
Skjern Paper (RGV anlæg) Flis (Overskudsvarme fra dampkedel røggas) Grundlast 2015 4,0 0   26.454
Skjern Paper (VP anlæg) El (Overskudsvarme fra papirproduktion) Grundlast 2011 5,0 0   28.474
VELUX El (Overskudsvarme kompressor) Grundlast 2020 0,1 0   48
Super Brugsen El (Overskudsvarme fra køleanlæg) Grundlast 2013  0,1  0   27,8
Samlet produktionskapacitet       46,2 3,0 Samlet prod. 76.539

Grønne omstillingsplaner

Produktionsenheder under overvejelse pr august 2023 (Er meget afhængig af politiske udmeldinger og omkostninger til brændsel)


Varme akkumuleringstank     2025        
Luft/vand varmepumpeanlæg          El Grund- og reservelast                    2025 5,0 0 300 20.000
Elkedel El Grund- spids og reservelast  2025 10,0 0 100 10.000
Halmkedel Halm Grundlast 2025 7,0 0 98 25.000