Historiske varmepriser

Vidste du at:

Andelen af den faste afgift vi opkræver hos forbrugerne, svarer til værkets samlede andel af faste omkostninger og at dette er bestemt af varmeforsynings loven.

Prisen på den faste afgift for beboelse har vært uændret siden 2008.

Det målerbidrag du betaler har også været uændret siden 2008

I forsyningstilsynets seneste prisstatistik, fra august 2022, er Skjern Fjernvarme er det 50. billigste fjernvarmeværk i Danmark. Der er 386 fjernvarmeværker i statistikken.

Fjernvarme branchen er reguleret af varmeforsynings loven, hvilket betyder at et eventuel overskud skal betales tilbage til forbrugerne det efterfølgende år.

 

//