Udvidelse af forsyningsområde

28. april 2022

Skjern Fjernvarme udvider sit forsyningsområde med 3 projekter der alle starter i den nærmeste fremtid. Baggrunden for udvidelserne er efterspørgsel fra eksisterende naturgaskunder der gerne vil skifte til grøn og billig fjernvarme, for at erstatte naturgassen.

For alle 3 projekter gælder at vi ikke kan undgå at forstyrre borgerne og trafikken, men vi vil gøres vores yderste for at genere så lidt som muligt.

Skjern Fjernvarme har, via projektforslag, ansøgt Ringkøbing Skjern Kommune tilladelse til at forsyne de 3 områder med fjernvarme. Projektforslagene er godkendt og dermed er områdernes varmeforsyningsstatus ændret fra naturgas til fjernvarme. 

Industri Syd

Dette projekt omhandler etablering af fjernvarmerør i området Trykkerivej, Jægervej og Erhvervsparken. Der skal tilsluttes 10 virksomheder i området til fjernvarmenettet. Fra den tomme bygge grund på hjørnet af Nykærsvej og Ringvejen skal der udføres en underføring af Ringvejen. Derfra føres fjernvarmerørene ad Trykkerivej og Jægervej til Arnborgvej. Bagved Trykkerivej 13 skal der udføres endnu en underføring af Arnborgvej. Derfra føres fjernvarmerørene til Erhvervsparken.

Arbejdet starter i uge 18 og forventes afsluttet i løbet af efteråret. Skjern Brolægning og Entreprenørforretning er hovedentreprenør på projektet, med Østergaard Entreprise som underentreprenør. Skjern Brolægning udfører gravearbejdet og Østergaard Entrepriser udfører smedearbejdet.

Villy Poulsen NO DIG udfører underføringerne af Ringvejen og Arnborgvej.

Logstor leverer fjernvarmerør, som er isolerede efter højeste standard og er forsynede med alarmtråde der kan tilsluttes vores system så vi får alarm hvis der er utætheder. 

Dansk Fjernvarmes Projektselskab er rådgiver på projektet, og hjælper os fra start til slut.

Bredgade Nord

Dette projekt omhandler etablering af fjernvarmerør i nordenden af Bredgade. Der skal tilsluttes 22 række- og parcelhuse i området til fjernvarmenettet. Der bliver etableret fjernvarme rør fra Østsiden af Bredgade fra nr. 154 til 134. Ud for nr. 136 føres fjernvarmerørene under Bredgade og over til rækkehusene 119 - 151.

Arbejdet starter i uge 18 og forventes afsluttet i uge 26. Østergaard Entreprise er hoved entreprenør på projektet, med Skjern Brolægning og Entreprenørforretning som underentreprenør. Østergaard Entreprise udfører smedearbejdet og Skjern Brolægning og Entreprenørforretning udfører gravearbejdet.

Logstor leverer fjernvarmerør, som er isolerede efter højeste standard og er forsynede med alarmtråde der kan tilsluttes vores system så vi får alarm hvis der er utætheder.

Industri Vest, Etape 1

Dette projekt omhandler etablering af fjernvarmerør i området Svinget, Industrivej og Snedkervej. Der skal tilsluttes 7 virksomheder og 4 parcelhuse i området til fjernvarmenettet. Der bliver etableret fjernvarmerør på Svinget fra nr. 3 til nr. 11, på Industrivej fra nummer 1 til nr. 3 og På Snedkervej fra nr 1 til nr 6. 

Arbejdet starter i uge 18 og forventes afsluttet inden sommerferien. Skjern Fjernvarme udfører selv smedearbejdet og Søren Nicolaisen udfører gravearbejdet.

Logstor leverer fjernvarmerør, som er isolerede efter højeste standard og er forsynede med alarmtråde der kan tilsluttes vores system så vi får alarm hvis der er utætheder.

 

Industri Syd

Bredgade Nord

Industri Vest, Etape 1