Grøn Varmebølge På Vej Mod Industrikvarteret

14. april 2020

Projektstatus

Uge 33

Arbejdet nord for ringvejen nærmer sig nu afslutningen. Så snart rørarbejdet er afsluttet vil vejene blive asfalteret så brugerne kan vende tilbage til mere normale tilstande.

I løbet af uge 33/34 forventer vi at starte på Bækgårdsvej syd for ringvejen. I den forbindelse vil den strækning af gaden der arbejdes på blive spærret af for gennemgående trafik. Vi vil i videst mulig omfang sikre at gadens beboere har adgang til deres huse med biler. Der vil også være adgang til gadens institutioner og virksomheder med biler. Dog undgår vi ikke at genere trafikken på gaden, men vi vil gøres vores yderste for at minimere dette.

Sideløbende med Bækgårdsvej vil en del af rørene på Langagervej blive udskiftet. Det drejer sig om strækningen fra Langagervej nummer 31 til nummer 45 (fra det gamle fodbold klubhus til Ranunkelvej)

Uge 26

Vi er nu færdige i den nordlige ende af Bækgårdsvej og er nu igang på Kobbervej og den del af Bækgårds der mellem Stålvej og Jernvej. Den lokale entreprenør VP Villy Poulsen A/S er ved at føre rør under ringvejen. Vi arbejder også på dette projekt i sommerferien, ja faktisk vil aktivitetsniveauet blive skruet op. Dette gør for at få lavet mest muligt mens virksomhederne holder sommerferie. 

Uge 17

Udførelsen startede i uge 17 i den nordlige ende af Bækgårdsvej ved Velux. Rørarbejdet udføres af MN rør- og Totalentreprise. Underentreprenøren er Entreprenørfirmaet Ib Kristensen A/S. Det er uundgåeligt at gravearbejdet vi forstyrre trafikken i området, men vi forsøger at minimere dette. 

Arbejdet bliver afsluttet til efteråret.

Der bliver lagt nye rør fra Skjern Fjernvarme til industrikvarteret. Det betyder gravearbejde de næste måneder, men det betyder også mulighed for grønnere og billigere varme til virksomhederne i området. Tre virksomheder har allerede tilmeldt sig.

 

Kort efter påske starter Skjern Fjernvarme et større projekt, hvor der anlægges rør i industrikvarteret. Et projekt som opstod dels fordi Skjern Fjernvarme ønsker at udbrede CO2 neutral varme til byens virksomheder og dels fordi, fjernvarmeværket har overskydende varme fra Skjern Papirfabrik, som gerne skal udnyttes.

 

Nem tilslutning til fjernvarme

Over de næste måneder bliver der i industrikvarteret samt ved Langagervej lavet udgravninger til fjernvarmerør, som skal sikre billig og bæredygtig varme til områdets virksomheder.

 

– Vi kommer til at grave langs vejene, og der vil være perioder, hvor indbyggerne i Skjern skal køre på grus eller plader. Men vi sørger for, at det hele tiden er muligt at komme frem og tilbage til de virksomheder der ligger i området, siger Heine Pedersen, der er driftsleder hos Skjern Fjernvarme.

 

Indtil videre har tre virksomheder i området tilmeldt sig fjernvarmen, men de nye ledninger bliver lagt, så alle virksomheder i området har mulighed for at tilslutte sig. En tilslutning, der nemt kan overtage virksomhedens nuværende varmeforsyning.

 

– Vores rør kan levere varme ind på virksomhedens bygning lige der, hvor de vil have det. Og så er det bare at fjerne olie- eller gaskedlen og se på, om de nuværende radiatorer passer til systemet. Så nemt er det, siger Heine Pedersen, der påpeger, at selvom radiatorerne skal skiftes, er det stadig en billigere løsning for kunderne.

 

95% CO2 neutral varme

Skjern Fjernvarme har undersøgt økonomiske og klimarelaterede gevinster ved et skift fra olie og naturgas til fjernvarme for flere virksomheder i området.  

 

– Virksomhederne vil gå fra 100% sort energi til 95% CO2 neutral varme. Det gør en kæmpe forskel for deres CO2-regnskab og kan hjælpe dem med at nå deres mål for grøn omstilling, siger Heine Pedersen.

 

En af de store kilder til den bæredygtige varme er papirfabrikken Skjern Paper, der leverer omkring 63% af varmen. Det sker gennem overskudsvarme fra papirproduktionen, som i stedet for at gå til spilde i atmosfæren, bliver ledt ud til fjernvarmeværkets brugere. Den restende del af den bæredygtige varme fra Skjern Fjernvarme kommer fra en biomassekedel, som bruger jysk træflis.

 

En økonomisk gevinst

Fjernvarmeværket tilbyder alle virksomheder i området at lave beregninger for at se, hvad et skift fra olie og naturgas til fjernvarme, vil betyde for dem. Og udover de klimamæssige gevinster, er de økonomiske gevinster heller ikke til at tage fejl af. 

 

– Vi har en række business cases, hvor vi har kigget på virksomhedernes energimængde og regnet på, hvad det samme vil koste for fjernvarme. Og selvom vi har medregnet omkostningerne til tilslutning, så er der store besparelser at hente for virksomhederne, fortæller Heine Pedersen, der opfordrer andre virksomheder i området til at tage kontakt for at få lavet samme beregninger hos dem. 

 

En fordel for forbrugerne

Skjern Fjernvarme er en virksomhed i vækst, og der mange planer for fremtiden, som inkluderer bæredygtig varme og et større dækningsområde. Derfor er der også plads til mange flere fjernvarmebrugere i byen generelt.

 

– Vi kan kun opfordre til, at man tilslutter sig fjernvarme, hvis man bor i et område, hvor vi har lagt rør eller har planer om at lægge rør. Jo flere, vi sælger varme til med samme produktionsanlæg, jo billigere bliver varmen. Derfor er det også godt for alle forbrugere, at vi nu udvider til industrikvarteret, så vi alle kan spare penge.

 

 

Kontaktoplysninger:

Heine Pedersen

Driftsleder

Direkte:  44 22 81 00

Mobil:     21 44 75 19

hp@skjernfjernvarme.dk

 

Placering for de nye rør: