Generalforsamling 2020

3. august 2020

Er du andelshaver eller varmeaftager ved Skjern Fjernvarme, har du mulighed for at gøre din indflydelse gældende på vores årlige generalforsamling. Arrangementet afholdes den 28. september 2020, kl. 19:00 i vores lokaler på Nykærsvej nr. 8 i Skjern. Der serveres et let traktement efterfølgende.

Husk at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være os i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. 

Indkaldelsen med dagsorden kan ses ved at trykke på boksen nedenfor.