Indkaldelse til generalforsamling

12. april 2022

SKJERN FJERNVARME

AFHOLDER GENERALFORSAMLING

I Skjern Fjernvarmes Lokaler, Nykærsvej 8 i Skjern

Mandag d. 30. maj 2022 kl. 19:00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Ledelsens beretning for regnskabsåret 2021.
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2021 til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget for driftsår 2022.
 5. Investeringsplan.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Jesper E. Schmidt og Peter Jensen.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der som sædvanligt lidt godt til ganen, i form af smørrebrød mv.