Administrationen, Nykærsvej 8
Flisværket, Nykærsvej 2
Kraftvarmeværket, Nykærsvej 2
Reserve- og spidslastcentral Syd, Ånumvej 30
Akkumuleringstanken, Nykærsvej 2