Skjern Fjernvarme Årsnøgletal 

Regnskabsår Enhed 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  2010 2009 2008 2007
Varmepris  kr/kwh 0,370 0,382 0,400 0,410 0,420 0,440 0,450  0,44  0,47 0,550 0,467 0,440
Fastafgift kr./ m2 7/14 7/14 7/14 7/14 7/14 7/14 14   14  14 14 14 14
Abonementsbidrag                  kr./måler      300 300 300 300 300 300 300  300  300 300 300 250
Forbrugere måler 3.282 3.262 3.220 3.196 3.183 3.158 3.149  3.140  3.112 3.109 3.111 3.087
tilsluttet Bolig / erhv areal m2 596.233 591.319 589.834 576.303 570.587 561.314 558.058 549.519  539.919 538.371 535.049 528.694
Graddage (normal pr 3.112 dage)   dage 2.654 2.705 2.715 2.641 2.462 2.890 2.918 2.733  3.490 2.857 2.608 2.570
Produktion Øst central mwh 29.122 31.104 36.949 21.015 10.071 19.691 37.299 38.777  47.747 32.981 37.606 39.647
Produktion Vest central mwh 0 0 128 15.420 19.916 20.514 32.213 22.093  25.203 25.611 17.832 15.551
Produktion Syd central mwh 91 624 912 230 393 1.134 1.998 9.563  13.128 17.311 19.327 17.221
Produktion Skjern Papirfabrik   mwh 47.402 44.552 40.580 39.244 40.079 37.600 7.626 6.304  1.888  0  0  0
Produktion Super Brugsen mwh 47 26 29 45 72 14 0 0 0 0 0 0
Total Produktion mwh 76.662 76.307 78.598 75.953 70.532 78.954 79.136 76.737  87.966 75.903 74.765 72.419
Salg varme mwh 62.477 61.094 60.295 60.947 54.465 64.757 60.892 62.789  67.605 57.387 57.568 54.830
Salg el mwh 1913 1051 1295 1253 1449 6205 4348 0  18 0 0 211
Tab i ledningsnet    mwh 14.185 15.213 18.303 15.006 16.067 14.197 18.244 13.948  20.361 18.536 17.195 17.800
Tab i ledningsnet  % 19,4 19,0 21,8 21,4 21,3 20,7 21,0 22,2 20,9 24,5 23,0 24,5
Produktion/areal kwh/m2 129 129 133 132 122 141 142 141  163 141 140 137
Salg/areal kwh/m2 105 103 102 106 95 115 109 116  125 107 108 104
Naturgas forbrug m3 x 1000 575 568 1.049 999 1.051 2.455 3.822 4.127  5.230 4.476 5.044 5.194
Træflis forbrug tons 8.632 9.911 9.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Træpiller forbrug tons 0 0 0 3.608 4.472 4.631 7.430 5.019  5.467 682 4.150 3.573
Olie forbrug tons 0 0 0 0 0 26,5 44 55  158 69 94 7
Spædevand forbrug m3 4.706 4.311 3.490 4.055 4.920 2.832 2.371 1.340  2.544 2.280 4.086 4.865
El forbrug  kwh 467.500 470.236 507.307 455.113 354.051 431.050 605.554 489.581  761.223 517.117 514.892 505.216
El forbrug/produceret mwh kwh/mwh 6,10 6,16 6,45 5,99 5,02 5,08 7,65 6,38  8,65 6,81 6,89 6,98
Udledt CO2 tons 1.283 1.073 2.053 2.232 2.306 5.302 8.277 7.404 9.135 6.656 7.835 8.433