Regnskabsår

Enhed

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  2010 2009 2008 2007
Varmepris  kr/mwh 330 330 330 370 382 400 410 420 440 450 440 470 550 467 440
Fastafgift kr/m2 0/3/7/14 0/3/7/14 7/14 7/14 7/14 7/14 7/14 7/14 7/14 14   14  14 14 14 14
Abonementsbidrag                  kr/måler      300 300 300 300 300 300 300 300 300 300  300  300 300 300 250
Forbrugere målere   3361 3.314 3.282 3.262 3.220 3.196 3.183 3.158 3.149  3.140  3.112 3.109 3.111 3.087
tilsluttet Bolig / erhv areal m2   659.772 602.389 596.233 591.319 589.834 576.303 570.587 561.314 558.058 549.519  539.919 538.371 535.049 528.694
Graddage  graddage   2.433 2.544 2.654 2.705 2.715 2.641 2.462 2.890 2.918 2.733  3.490 2.857 2.608 2.570
Produktion Øst central mwh   21.701 31.158 29.122 31.104 36.949 21.015 10.071 19.691 37.299 38.777  47.747 32.981 37.606 39.647
Produktion Vest central mwh   0 0 0 0 128 15.420 19.916 20.514 32.213 22.093  25.203 25.611 17.832 15.551
Produktion Syd central mwh   1.126 363 91 624 912 230 393 1.134 1.998 9.563  13.128 17.311 19.327 17.221
Produktion Skjern Paper  mwh   49.844 42.941 47.402 44.552 40.580 39.244 40.079 37.600 7.626 6.304  1.888  0  0  0
Produktion Super Brugsen mwh   46 42 47 26 29 45 72 14 0 0 0 0 0 0
Total Produktion mwh   72.671 74.462 76.662 76.307 78.598 75.953 70.532 78.954 79.136 76.737  87.966 75.903 74.765 72.419
Salg varme mwh   57.201 59.687 62.477 61.094 60.295 60.947 54.465 64.757 60.892 62.789  67.605 57.387 57.568 54.830
Salg el mwh   1.604 2.127 1.913 1.051 1.295 1.253 1.449 6.205 4.348 0  18 0 0 211
Tab i ledningsnet    mwh   15.470 14.775 14.185 15.213 18.303 15.006 16.067 14.197 18.244 13.948  20.361 18.536 17.195 17.800
Tab i ledningsnet  %   20,8 20,4 19,4 19,0 21,8 21,4 21,3 20,7 21,0 22,2 20,9 24,5 23,0 24,5
Produktion/areal kwh/m2   110 124 129 129 133 132 122 141 142 141  163 141 140 137
Salg/areal kwh/m2   87 99 105 103 102 106 95 115 109 116  125 107 108 104
Naturgas forbrug m3   472.958 602.201 575.000 568.000 1.049.000 999.000 1.051.000 2.455.000 3.822.000 4.127.000  5.230.000 4.476.000 5.044.000 5.194.000
Træflis forbrug tons   7.133 9.874 8.632 9.911 9.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Træpiller forbrug tons   0 0 0 0 0 3.608 4.472 4.631 7.430 5.019  5.467 682 4.150 3.573
Olie forbrug tons   0 0 0 0 0 0 0 26,5 44 55  158 69 94 7
Spædevand forbrug m3   3.244 5.082 4.706 4.311 3.490 4.055 4.920 2.832 2.371 1.340  2.544 2.280 4.086 4.865
El forbrug  kwh   376.913 479.678 467.500 470.236 507.307 455.113 354.051 431.050 605.554 489.581  761.223 517.117 514.892 505.216
El forbrug/produceret mwh kwh/mwh   5,19 6,44 6,10 6,16 6,45 5,99 5,02 5,08 7,65 6,38  8,65 6,81 6,89 6,98
Udledt CO2 tons   835 1.276 1.283 1.073 2.053 2.232 2.306 5.302 8.277 7.404 9.135 6.656 7.835 8.433

 

Historisk prisudvikling
Udvikling i forbrugere