Regnskabsår

Enhed

2022 2021* 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  2010 2009 2008 2007
Varmepris  kr/mwh 379,5 330 330 330 370 382 400 410 420 440 450 440 470 550 467 440
Fastafgift kr/m2 0/3/7/14 0/3/7/14 0/3/7/14 7/14 7/14 7/14 7/14 7/14 7/14 7/14 14   14  14 14 14 14
Abonementsbidrag                  kr/måler      300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300  300  300 300 300 250
Forbrugere målere   3.402 3.361 3.314 3.282 3.262 3.220 3.196 3.183 3.158 3.149  3.140  3.112 3.109 3.111 3.087
tilsluttet Bolig / erhv areal m2   678.896 659.772 602.389 596.233 591.319 589.834 576.303 570.587 561.314 558.058 549.519  539.919 538.371 535.049 528.694
Graddage  graddage   2.828 2.433 2.544 2.654 2.705 2.715 2.641 2.462 2.890 2.918 2.733  3.490 2.857 2.608 2.570
Produktion Øst central mwh   24.556 21.701 31.158 29.122 31.104 36.949 21.015 10.071 19.691 37.299 38.777  47.747 32.981 37.606 39.647
Produktion Vest central mwh   0 0 0 0 0 128 15.420 19.916 20.514 32.213 22.093  25.203 25.611 17.832 15.551
Produktion Syd central mwh   2.043 1.126 363 91 624 912 230 393 1.134 1.998 9.563  13.128 17.311 19.327 17.221
Produktion Skjern Paper  mwh   57.971 49.844 42.941 47.402 44.552 40.580 39.244 40.079 37.600 7.626 6.304  1.888  0  0  0
Produktion Super Brugsen mwh   31 46 42 47 26 29 45 72 14 0 0 0 0 0 0
Total Produktion mwh   84.632 72.671 74.462 76.662 76.307 78.598 75.953 70.532 78.954 79.136 76.737  87.966 75.903 74.765 72.419
Salg varme mwh   78.370 57.201 59.687 62.477 61.094 60.295 60.947 54.465 64.757 60.892 62.789  67.605 57.387 57.568 54.830
Andel af varmesalg m/ grøn certifikat mwh   2.716 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salg el mwh   2.649 1.604 2.127 1.913 1.051 1.295 1.253 1.449 6.205 4.348 0  18 0 0 211
Tab i ledningsnet    mwh   14.726 15.470 14.775 14.185 15.213 18.303 15.006 16.067 14.197 18.244 13.948  20.361 18.536 17.195 17.800
Tab i ledningsnet  %   17,4 20,8 20,4 19,4 19,0 21,8 21,4 21,3 20,7 21,0 22,2 20,9 24,5 23,0 24,5
Produktion/areal kwh/m2   125 110 124 129 129 133 132 122 141 142 141  163 141 140 137
Salg/areal kwh/m2   115 87 99 105 103 102 106 95 115 109 116  125 107 108 104
Naturgas forbrug m3   790.613 472.958 602.201 575.000 568.000 1.049.000 999.000 1.051.000 2.455.000 3.822.000 4.127.000  5.230.000 4.476.000 5.044.000 5.194.000
Træflis forbrug tons   6.895 7.133 9.874 8.632 9.911 9.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Træpiller forbrug tons   0 0 0 0 0 0 3.608 4.472 4.631 7.430 5.019  5.467 682 4.150 3.573
Olie forbrug tons   74 0 0 0 0 0 0 0 26,5 44 55  158 69 94 7
Spædevand forbrug m3   2.208 3.244 5.082 4.706 4.311 3.490 4.055 4.920 2.832 2.371 1.340  2.544 2.280 4.086 4.865
El forbrug  kwh   399.814 376.913 479.678 467.500 470.236 507.307 455.113 354.051 431.050 605.554 489.581  761.223 517.117 514.892 505.216
El forbrug/produceret mwh kwh/mwh   4,72 5,19 6,44 6,10 6,16 6,45 5,99 5,02 5,08 7,65 6,38  8,65 6,81 6,89 6,98
Udledt CO2 tons   1483 835 1.276 1.283 1.073 2.053 2.232 2.306 5.302 8.277 7.404 9.135 6.656 7.835 8.433

* for 2021 gælder at tallene for salg dækker over perioden 1. december 2020 til 31. december 2021, dvs 13 måneder. Produktionstallene dækker over perioden 1. Januar 2021 til 31. december 2021.

Historisk prisudvikling

Historisk CO2 udledning

Historisk udvikling i antallet af tilsluttede forbrugere