RENOVERING OG OPGRADERING AF FJERNVARMELEDNING PÅ AMAGERVEJ

3. januar 2020

Afbrydelse af varmeforsyningen

Tirsdag den 14. januar, udføres tredje og sidste del af opgradering og renovering af fjernvarmeledningen på Amagervej. Dette medfører desværre at vi er nødsaget til at lukke for varmen i 2 områder. I området Oldager lukker vi for varmen kl. 8, hvor vi u i det andet område lukker kl. 10. Vi forventer at kunne åbne for varmen igen kl. 18 i begge områder. Områderne der bliver berørt, er markeret på kortet der kan ses ved at følge dette link. Vi beklager de gener som det måtte medføre.

Afbrydelse af varmeforsyningen

Torsdag den 14/11 i uge 46, udføres anden del, af opgradering og renovering af fjernvarmeledningen på Amagervej. Dette medfører desværre at vi er nødsaget til at lukke for varmen i et stort område. Vi lukker for varmen kl. 08:00. Vi forventer at åbne varmen igen kl. 18:00. Området der bliver berørt, er markeret på kortet der kan ses ved at følge dette link. Vi beklager de gener som det måtte medføre.  

Afbrydelse af varmeforsyningen

Torsdag den 31/10 i uge 44 udføres den første del af dette projekt. Dette medfører desværre at vi er nødsagtigt til at lukke for varmen i et stort område. Vi for lukker for varmen kl. 08:00. Vi forventer at åbne varmen igen kl. 18:00. Området der bliver berørt er markeret med rødt på kortet der kan ses ved at følge dette link. Vi beklager de gener som det måtte medføre.  

Information om arbejdets udførelse

I uge 42 startes arbejdet med at udskifte en del af ledningen på Amagervej. Der vil forekomme entreprenørarbejde på vejbanen hvorfor den ene halvdel af vejbanen syd for Amagerskolen til Oldagervænget vil blive afspærret. 

Vi kan desværre ikke undgå at der vil komme forstyrrelser i varmeforsyningen. Vil vil informere særskilt om dette her på siden, via facebook og via SMS.

Vi vil søge at gennemføre arbejdet, således at ulemperne for grundejerne i området bliver så få som mulig. Vi beder samtidig om din forståelse for de gener, som der angiveligt vil være under arbejdets gennemførelse.

Vi vil henstille til alle om at respektere afspærringer og i det hele taget vise agtpågivenhed ved udgravninger o.l.

Hvis din ejendom er udlejet eller på anden måde udlånt, vil vi meget gerne at du giver informationen videre.

Har du spørgsmål er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.  

Information om projektet

I foråret 2019 vedtog bestyrelsen for Skjern Fjernvarme at en del af fjernvarmeledningen langs Amagervej skal udskiftes. Bagrunden for beslutningen er dels fordi fjernvarmeledningen er ved at være udtjent og dels fordi der ønskes en større kapacitet på strækningen. På den måde kan der "slås to fluer med et smæk". Fordelene ved udskiftningen betyder at varmetabet fra ledningen vil blive reduceret betragteligt. I tillæg sætter det Skjern Fjernvarme i stand til at transmittere mere billig og CO2 neutralt varme fra Skjern Papirfabrik ud i ledningsnettet. 

I august måned blev projektet godkendt af Ringkøbing -Skjern Kommune, således arbejdet kan startes op i løbet af efteråret.

Strækningen der vil blive berørt er 468 meter fra Vejen ind til Oldagerparken til syd for Amagerskolen. Dette er markeret med stiplet sort linje på kortet nedenfor. Det forventes at projektet udføres i 3 etaper, der hver vil kræve at varmeforsyninger i området bliver afbrudt.

Vi vil bestræbe os på at udføre lednings arbejdet så det forstyrrer beboerne i området mindst muligt. 

Link til avis artikel