Årsaflæsning 2019

25. november 2019

Aflæsning af Fjernvarmemålere

Den årlige aflæsning af fjernvarmemålere

vedr. 2019 vil blive foretaget i uge 49.

Måleren bliver aflæst fra gaden.

Årsopgørelsen for 2019 samt budget for 2020

vil blive fremsendt sidst i januar 2020.