Andre fordele ved fjernvarme:

Du bliver en del af et lokal forankret fællesskab og har medindflydelse.

Har du problemer med varmen kommer vi og tjekker gratis.

Du har mindre økonomisk risiko, idet du har mindre anlæg der kan gå i stykker.

Din følsomhed over afgifts ændringer er mindre, idet vi har spredt vores produktion på forskellige brændsler.

Dit anlæg fylder mindre og støjer ikke.

Fjernvarme til lavenergibyggeri

Der er flere fordele for lavenergibyggeri, ved at vælge fjernvarme. Blandt andet får lavenergibyggeri 33% rabat på investeringsbidraget ved tilslutning.

Forudsætninger for beregningen:

 • Hus på 190 m2 med et varmeforbrug på 8.000 kWh
 • Kreditforeningslån med en løbetid på 20 år og fastforrentet 1% (bidragssats 0,74%, skattesats 33%)
 • CO2 udledning for el er baseret på Energinet.dk miljødeklaration for el i 2019, hvor der blev udledt 0,170 kg CO2 for hver kwh el produktion. (200 %-metoden).
 • Varmepumpe COP værdi er baseret på Energitilsynets teknologikatalog, med hhv. COP 3,3 (luft/vand) og COP 3,4 (jordvarme), for huse med gulvvarme.
 • Vedligeholdelses omkostninger er baseret på Energitilsynets teknologikatalog.
 • Elpris på kr. 1,36 pr. kWh. (Reduktion i energiafgift på 0,892 kr/kwh for forbrug > 4000 kwh er fratrukket)
 • Fjernvarme energipris på kr. 0,4125 pr. kWh.
 • Prisen på fjernvarme inkluderer stikledning, investeringsbidrag samt fjernvarme unit (VVS installatør).
 • Alle priser inkl. moms.

 

Faste udgifter:

Fjernvarme:

 • Abonnements bidrag: kr. 375,- pr. varmemåler pr. år.
 • Fastafgift: (190 m2 * 17,5 kr/m2) = kr. 3.325,-
 • I alt = kr. 3.700,-

Varmepumpe jordvarme:

 • Drift og vedligehold kompressor pr år = kr. 2.070,-
 • I alt = kr. 2.070,-

Varmepumpe luft/vand:

 • Drift og vedligehold kompressor pr år= kr. 2.070,-
 • I alt = kr. 2.070,-

Forbrug:

Fjernvarme: (8.000 kwh * 0,4125 kr/kwh) = kr. 3.300,-

Varmepumpe jordvarme: (8.000 kwh / 3,4 * 1,36 kr/kwh) = kr. 3.200,-

Varmepumpe luft/vand: (8.000 kwh / 3,3 * 1,36 kr/kwh) = kr. 3.297,-

 

Lån:

Fjernvarme: kr. 40.000,-, svarende til kr. 179 pr. mdr. / kr. 2.146,- pr. år

Varmepumpe jordvarme: kr. 149.000,-, svarende til kr. 671 pr. mdr. / kr. 8.049,- pr. år

Varmepumpe luft/vand: kr. 100.000,-, svarende til kr. 447 pr. mdr. / kr. 5.366,- pr. år

 

Udgifter til opvarmning i alt:

Fjernvarme: kr. 9.146,- pr. år.

Varmepumpe jordvarme: kr. 13.319,- pr. år.

Varmepumpe luft/vand: kr.  10.733,- pr. år.

 

Fordelen ved fjernvarme er:

Fjernvarme kontra varmepumpe jordvarme = 4.173 kr. svarende til ca. en besparelse på 31,3%

Fjernvarme kontra Varmepumpe luft/vand = 1.587 kr. svarende til ca. en besparelse på 18,8%

 

Miljøbelastning:

CO2 udledning ved 8000 kwh fjernvarme produceret i Skjern = 117,0 kg

CO2 udledning ved 8000 kwh produceret på jordvarme = 400,0 kg

CO2 udledning ved 8000 kwh produceret på luft/vand varmepumpe = 412,1 kg