Grøn Varmebølge i Industrikvarteret

 

Skjern Fjernvarme har anlagt rør i industrikvarteret for at kunne udbrede CO2 neutral varme til byens virksomheder og fordi, fjernvarmeværket har overskydende varme fra Skjern Papirfabrik, som gerne skal udnyttes.

Indtil videre har tre håndfulde virksomheder i området tilmeldt sig fjernvarmen, men alle virksomheder i området har mulighed for at tilslutte sig.

En økonomisk gevinst

Fjernvarmeværket tilbyder alle virksomheder i området at lave beregninger for at se, hvad et skift fra olie og naturgas til fjernvarme, vil betyde for dem.

– Vi har en række business cases, hvor vi har kigget på virksomhedernes energimængde og regnet på, hvad det samme vil koste for fjernvarme. Og selvom vi har medregnet omkostningerne til tilslutning, så er der store besparelser at hente for virksomhederne, fortæller Heine Pedersen, der opfordrer andre virksomheder i området til at tage kontakt for at få lavet samme beregninger hos dem.

95% CO2 neutral varme

Skjern Fjernvarme har undersøgt de økonomiske og klimarelaterede gevinster ved et skift fra olie og naturgas til fjernvarme for flere virksomheder i området. 

– Virksomhederne vil gå fra 100% sort energi til 95% CO2-neutral varme. Det gør en kæmpe forskel for deres CO2-regnskab og kan hjælpe med at nå målsætningen for grøn omstilling, siger Heine Pedersen.

En af de store kilder til den bæredygtige varme er papirfabrikken Skjern Paper, der leverer omkring 63% af varmen. Det sker gennem overskudsvarme fra papirproduktionen, som i stedet for at gå til spilde i atmosfæren, bliver ledt ud til fjernvarmeværkets brugere. Den resterende del af den bæredygtige varme fra Skjern Fjernvarme kommer fra en biomassekedel, som bruger jysk træflis.

Nem tilslutning til fjernvarme

Når først rørene er i jorden er tilslutningen til fjernvarmen ganske simpel.

– Vores rør kan levere varme ind på virksomhedens bygning lige der, hvor det giver mest mening. Og så er det bare at fjerne olie- eller gaskedlen og se på, om de nuværende radiatorer passer til systemet. Så bliver det ikke nemmere, siger Heine Pedersen, der påpeger, at selvom radiatorerne skal skiftes, er fjernvarme stadig en billigere løsning for kunderne.