Vi er i gang med etablere fjernvarmeforsyning til den nordlige end af byen, så den i fremtiden kan forsynes med fjernvarme. Vi har allerede  etableret fjernvarmerør i den nordlige ende af Nygade og vi arbejder fortiden med at etablere fjernvarmerør i den vestlige ende af Svinget. Når vi når til enden af Svinget skal rørene føres under Holstebrovej og over til Gl. Ringkøbingvej.

Af sikkerhedsmæssige hensyn og for at kunne udføre arbejdet så effektivt som muligt, har vi været nødt til, i en periode at afspærre Nygade og for tiden er en del af Svinget afspærret. Vi planlægger efter at minimere tiden hvor vejene er afspærret og beklager de gener det måtte give.  

Når dette arbejde er afsluttet vil det være langt nemmere for os at tilbyde grøn og billig fjernvarme til beboere og virksomheder i følgende områder.

Nygade nord

Svinget 

Bredgade Nord

Gl. Ringkøbingvej

Holstebrovej

I fremtiden vil vi undersøge interessen for fjernvarme i de nævnte områder. Er der en tilstrækkelig stor interesse, vil vi tilbyde at fjernvarmeforsyne områderne. De ejendomme der ligger tættest på ledningerne vil dog kunne blive tilsluttet så snart vi områdets varmeplanlægning er godkendt.

I linket ved siden af kan et kort over området ses, de eksisterende ledninger er lilla og de fremtidige er grønne.