Gebyr og renter

Varmeværket anvender Energitilsynets standardgebyrer
   kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Rykkerskrivelse 100,00 moms fri
Inkassomeddelse 100,00 moms fri
Lukkebesøg 375,00 moms fri
Åbnebesøg 375,00 478,75
Flytteopgørelse 160,00 200,00
Nedtagning af måler 600,00 750,00